Megteszed-e mindig, amit Isten mond?

2021-05-04-min

Főoldal | Egy Csoda Minden Nap | Csoda | Megteszed-e mindig, amit Isten mond?

 

Üdvözöllek Testvérem,

A benső gyógyuláshoz nagyon fontos a mi Urunknak való engedelmesség. Van úgy, hogy csalódunk és elkedvetlenedünk, amikor nem érkezik válasz imáinkra. Kiáltunk Istenhez, s nem történik semmi. Lukács evangéliumában találjuk rá a magyarázatot:

„Miért mondjátok pedig nekem: „Uram! Uram!”, ha nem teszitek, amiket mondok?” (Lukács 6,46)

Testvérem, amikor nem teljesítjük Isten kérését, az annyit jelent, hogy nem vagyunk neki engedelmesek. Oda vezethet ez az engedetlenség, hogy Isten sem teljesíti a te kérésedet, még ha újból és újból imádkozol is ugyanarra a szándékra. A Szentírás vallja: „Aki elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.” (Példabeszédek 28,9)

A nehézségek eredhetnek engedetlenségből. Biztatni szeretnélek hát ma: Legyél engedelmes Istennek! Senki sem tökéletes persze, de a tőled telhető legjobbat megteheted 🙂

Jegyezd hát meg:

• Nagy jutalom vár azokra, akik teljesítik Isten Igéjét. (Lásd Lukács 11,28)
• Isten minden áldozatnál szívesebben veszi azt, ha engedelmeskedsz neki. (Lásd 1 Sámuel 15,22)
• Sose elégedj meg azzal, hogy csak félig-meddig engedelmeskedsz. Olyan az, mintha nem is engedelmeskednél. Állhatatosnak kell lenned az engedelmességben, és Isten megjutalmaz majd érte, Istennel fogsz uralkodni! (Lásd 2 Timótheus 2,12-13)

Minél inkább fogsz engedelmeskedni, annál inkább megtapasztalod majd azt a dicső szabadságot, amelyet Krisztus a kereszten szerzett meg neked Atyjának való engedelmessége által.

„A világba jövetelekor így szólt Krisztus: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat.” (Zsidók 10,5-7)

Arra hívlak, menj tovább a benső gyógyulás felé, megvallván a következőt: „Uram, nem akarok többé minden rossz hír hallatán összeroskadni. Engedelmeskedni akarok neked, és a nyomdokaidban járni. Kérlek, mutasd meg, milyen téren állok még ellen neked, és segíts, hogy megtegyem, ami szükséges.”

Újulj meg szíved legmélyén…!

Köszönöm, hogy vagy!

 

 

 

SZERETNÉD MEGKAPNI EZT A MINDENNAPI BUZDITÁST A BEÉRKEZŐ LEVELEID KÖZÉ?
IRATKOZZ FEL AZ „EGY CSODA MINDEN NAP”
-RA.

*jelzés szükséges
    *

Leave a Comment