És ha a vég kezdet lenne?

2019-04-15 16.6-min

Home | Egy Csoda Minden Nap | Csoda | És ha a vég kezdet lenne?

 

Üdvözöllek Testvérem,

Istennel való bensőséges együttléteim alatt van úgy, hogy arra gondolok, amit Jézus értem tett, s néha felteszem a kérdést: „De miért kellett, Uram, hogy Jézus olyan borzalmasan szenvedjen és meghaljon?”

A Szentírás máshogy teszi fel a kérdést: „Nem kellett-e, hogy a Messiás elszenvedje mindezt és megdicsőüljön?” (Lásd Lukács 24,26)

Igen, a Megváltó el KELLETT szenvedje ezt a mérhetetlen kínt. Miért? Mert halála, küldetésének beteljesedése Isten fiaivá és lányaivá tesz bennünket…!

Mert halála – örök – életerőt ad: Semmi és senki nem ér fel vele. Így Jézus életének vége Jézussal való életünk kezdete lesz…!

Testvérem, amikor elhagyatottság az osztályrészed, gondolj a következőre: Amint az a hernyóra is fennáll, néha el kell fogadni az elmúlást, hogy abból valami sokkal csodálatosabb és hatalmasabb keljen életre és gyümölcsöt hozzon.

Igen, tudom, őrültségnek tűnik, mégis igaz: A halálból élet fakadhat. És ha a vég kezdet lenne?

Köszönöm, hogy vagy!

 

 

 

 

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment