15 szentírási vers Isten hűségéről

2019-10-12 versets fidelite Dieu-min(1)

Főoldal | Egy Csoda Minden Nap | Csoda | 15 szentírási vers Isten hűségéről

Üdvözöllek Testvérem,

 1. Az Úr hűséges, megerősít majd téged és megvéd a gonosztól. (lásd 2 Thessalonika 3,3)
 2. Isten hűséges, Ő, aki arra hívott téged, hogy egységben élj Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. (lásd 1 Korinthus 1,9)
 3. Ha beismerjük bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket minden rossztól. (lásd 1 János 1,9)
 4. Azután láttam, amint a menny megnyílt és lám, egy fehér ló jelent meg. Az, aki rajta ült, a „Hű és Igaz” nevet viselte, az igazság szerint ítél és harcol. (lásd Jelenések 19,11)
 5. Isten menedék és támasz számunkra, mindenkori segítség a szorult helyzetben. Ezért nem félünk hát, amikor a föld reng, amikor a hegyek a tengerek közepébe zuhannak és a tenger hullámai zúgnak, tajtékoznak, és olyan magasra törnek fel, hogy még a hegyek is belerendülnek. (lásd Zsoltárok 46,2-4)
 6. Az Úr nem hagyja el népét, nem hagyja magára örökségét. (lásd Zsoltárok 94,14)
 7. Az Úr megszilárdítja az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr fogja kézen. Gyermek voltam, meg is vénültem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, magzata pedig kenyérkéregetővé. (lásd Zsoltárok 37,23-25)
 8. Az Úr az elnyomottak erőssége, erősség a szorult helyzetben. Akik ismerik neved, benned bíznak, mert el nem hagyod, Uram, azokat, akik téged keresnek! (lásd Zsoltárok 9,10-11)
 9. Isten nem hazudik, mint az ember, és nem bánja meg adott szavát, mint Ádám fia. Amit mondott, hogyne tenné meg? Amit kijelentett, hogyne vinné végbe? (lásd 4 Mózes 23,19)
 10. Íme, amiről meg akarok emlékezni szívemben, ami reményt fog nekem adni: Isten jósága nem fogyatkozik meg, és együttérzése nem ér véget, hanem megújul minden reggel. Ó! Milyen nagy is hűséged! Megvallom, az Úr az én osztályrészem, ezért benne remélek. Az Úr jóságos ahhoz, aki reá számít és aki őt keresi. Jó csendben várni az Úr segítségét. (lásd Jeremiás Siralmai 3,21-26)
 11. Isten a szikla. Amit tesz, az tökéletes, mert minden útja igaz. Isten hűséges és nincs benne hamisság. Igaz és becsületes. (lásd 5 Mózes 32,4)
 12. Hűséges az, aki hív téged, ezt is Ő fogja megtenni. (lásd 1 Thessalonika 5,24)
 13. Egyetlen jó szó sem maradt hatás nélkül abból, amit az Úr Izrael közösségéhez intézett: Mindegyik beteljesedett. (lásd Józsué 21,45)
 14. Az Úr nem késlekedik ígéretét beteljesíteni, mint egyesek azt gondolják. Ellenkezőleg, türelemmel viseltetik irántunk, azt akarván, hogy senki se vesszen el, hanem mindenki bűnbánatra térjen. (lásd 2 Péter 3,9)
 15. Tudd hát, hogy az Úr, a te Istened az Isten! Ez a hű Isten megőrzi szövetségét és jóságát ezer nemzedéken keresztül azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsait. (lásd 5 Mózes 7,9)

SZERETNÉD MEGKAPNI EZT A MINDENNAPI BUZDITÁST A BEÉRKEZŐ LEVELEID KÖZÉ?
IRATKOZZ FEL AZ „EGY CSODA MINDEN NAP”
-RA.

*jelzés szükséges
  *

Leave a Comment