Gördítsd el az akadályokat a kiengesztelődés elől!

2019-03-15-min

Home | Egy Csoda Minden Nap | Csoda | Gördítsd el az akadályokat a kiengesztelődés elől!

 

Üdvözöllek Testvérem,

Folytatjuk ma utunkat a kiengesztelődés felé Neil T. Anderson „Szétment kapcsolatok helyreállítása” című nagyon szép műve segítségével.

Két lépésben gördíthetjük el az akadályt a kiengesztelődés elől:

  • Teljesen Istentől függni.

Mint a tanítványok a vihar közepén, mi is evezhetünk egyedül életünk viharában. Atyánk nem fog ebben megakadályozni. Eljön azonban egy pillanat, amikor kimerülünk abban, hogy saját erőnkből gondoskodjunk családunkról, utat törjünk egy állás felé (Isten megígérte nekünk, de még nem mozdulnak a dolgok), vagy szeretteink viszályait hordozzuk, nem mervén segítséget kérni. Addig evezünk, amíg karjaink kifáradnak.  Vagy pedig Istent hívjuk segítségül, aki megsegít. A kiengesztelődés legnagyobb ellensége az, amikor saját erőnkből akarunk megoldásra jutni.

  • Tudni megbocsátani

A konfliktusok sebet ejtenek, és érzelmi-, sőt még lelki forradásokat is hagyhatnak maguk után. Néha első reakciónk az, hogy dühünket pajzsként tartjuk magunk előtt nagy elszántan, hogy ne kapjunk újabb sebeket. Isten azonban tele szeretettel arra biztat, hogy megbocsássunk. Isten igazságos, mindenkinél jobban gondot tud ránk viselni.

Megbocsátani annyi, mint kiszabadítani valakit a börtönből, s rádöbbenni, hogy mi magunk voltunk börtönben.

Imádkozz velem: „Bocsásd meg vétkeinket, mint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” (Lásd Máté 6,12)

Arra vágyom ma, Testvérem, hogy add át egészen Istennek az irányítást, függetlenül attól, milyen fájdalmat is élsz! Meg akar szabadítani attól, ami gátol abban, hogy igazán élj!

Imádkozzunk együtt: „Uram, köszönöm kegyelmed és szereteted. Köszönöm jótevő tanításod, ami nem ítél el. Taníts meg arra, hogy teljesen tőled függjek, s úgy tudjak megbocsátani, ahogy te azt tőlem kéred. Nap mint nap teljesíteni akarom akaratod. Szabadíts meg mindattól, ami megakadályoz abban, hogy akaratod szerint a kiengesztelődésben éljek. Jézus nevében, ámen.”

Köszönöm, hogy vagy!

Do you want to receive this daily encouragement in your inbox? Sign up for A Miracle Every Day.

* indicates required
    *

Leave a Comment