A Miracle Every Day

Home | Egy Csoda Minden Nap | Csodák

A Biblia tele van csodákkal, melyek az élő Istenről beszélnek. Ő az Isten, aki a lehetetlent is lehetővé teszi! Azt teszi, hogy minden javadra válik. Meg akar áldani Téged! „Egy Csoda Minden Nap” segíteni fog, hogy a hited fejlődjön és hogy tapasztald Isten jelenlétét és hatalmát.

Adj, Testvérem, és neked is adatik majd!

February 9, 2020 |

A Szentírás mondja: „Adj s Isten is ad majd neked… Isten úgy ad ugyanis neked, ahogy te adsz másoknak!” (Lukács 6,38) Ugye valóságos misztérium?

Szükséged van pihenésre, Testvérem?

February 8, 2020 |

Ahogy vannak munkanapok, ugyanúgy van egy pihenésnek szentelt nap is. Meg szeretném hát kérdezni tőled, Testvérem: Pihensz-e eleget?

Testvérem, ne félj attól, hogy sebezhető légy!

February 7, 2020 |

Sokszor helytelen képet alkotunk a sebezhetőségről. Gyengeségnek tartjuk, ami „sajnos” erőt vesz néha rajtunk anélkül, hogy tudatában lennénk…

Fogadd energiáját!

„Nélkülem semmit sem tehettek.” (Lásd János 15,5) Ezért olyan lényeges az ima ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolatban fejlődjünk.

Az ima erőteljes!

Hogy lehet, hogy olyan egyszerű dolog, mint az ima, mégis olyan nagy hatással legyen családjainkban…?

Erős… hűségével

A hűség olyan tulajdonság, amellyel manapság egyre kevésbé találkozunk. Még „lejárt lemeznek”, divatjamúltnak is tűnhet. Szerencsére Isten nem olyan, mint egyesek, akik hátat fordítanak az első adandó alkalommal…